Despre M4R

This post is also available in: Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă, Romani, Sârbă

cropped-Vet4Roma.png

Proiectul MediereaRomilor

Proiectul european MediereaRomilor s-a născut ca un forum pentru discuții despre ceea ce înseamnă mediere pentru romi și pentru a analiza și defini caracteristicile și nevoile mediatorilor romi. Scopul proiectului este de a dezvolta un cadru european de mediere privind romii prin punerea în aplicare a unei certificări profesionale VET pentru mediatorii romi. Această certificare VET va conecta profilul mediatorului rom la o profesie recunoscută, definind în același timp caracteristicile și nevoile sale. Între timp, va consolida emanciparea comunității rome prin oferirea unei medieri eficiente în comunitățile de romi, precum și promovarea unor mediatori profesioniști de la nivel local.

Primul pas include o cercetare – momentan în curs de desfășurare – a profilurilor mediatorilor romi profesioniști și principalele proiecte de mediere care au fost realizate la nivel național și european. Rezultatele cercetării vor fi folosite pentru a promova un curriculum certificabil standardizat în toate țările partenere proiectului. După ce acest lucru a fost finalizat, proiectul va produce un plan de învățământ prin intermediul unei platforme de e-learning, care va fi pilotat într-un curs pilot de formare în fiecare țară parteneră.

Soluția VET

Proiectul MediereaRomilor va dezvolta un curriculum profesional și certificat pentru mediarea romilor pe baza noilor metodologii teoretice și de instruire. Obiectivul principal al proiectului este de a oferi mediatorilor o direcție profesională certificată în conformitate cu Cadrul European de Referință. Certificatul va fi dezvoltat prin implicarea tuturor partenerilor proiectului, reunind un efort transcultural și de cooperare care va duce la stabilirea unui curriculum final aplicabil în țările partenere. Cursul de formare va oferi mediatorilor o serie de competențe și instrumente pentru a trece de la mediatori naturali la mediatori profesioniști în diferite domenii de intervenție (ocuparea forței de muncă, sănătate, locuire și educație).

Provocări

Proiectul MediereaRomilor va promova un curriculum standardizat, certificat, pentru mediatori romi în toate țările partenere aplicat printr-o instruire e-learning. Soluția VET e-learning va îmbunătăți accesul persoanelor de etnie roma la mediul digital – aceasta fiind considerată o competență cheie pentru a creștere șansele de angajare și adaptare la economia SMART – precum și adaptarea abilităților acestora la provocările medierii. Mai mult decât atât, printr-un curs de formare pilot se vor instrui și certifica în mod direct un referent național pentru fiecare țară parteneră, care, la rândul său, va forma cel puțin 125 de mediatori romi din fiecare țară. Prin această strategie de formare a formatorilor se așteaptă să se atingă cel puțin 1000 de utilizatori finali de la organizațiile implicate în proiect.

Valoarea europeană

Proiectul MediereaRomilor este aliniat la obiectivele Cadrului U.E. pentru Strategiile Naționale de Integrare a Romilor până în 2020. Prin acest proiect se favorizează mobilitatea mediatorilor între diferite țări europene. Scopul principal este de a consolida o rețea socială puternică de mediatori din diferite țări europene, care vor promova crearea de noi politici de incluziune a romilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *