Fundación Esplai, Spain

This post is also available in: Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă, Romani, Sârbă

Logo FE 2014 250px colorMisiunea ESPLAI este promovarea incluziunii sociale prin TIC, cu accent pe persoanele afectate de decalajul digital, precum şi cele în risc de excluziune socială. Scopul proiectului nostru este dezvoltarea unor metodologii de formare în vederea alfabetizării digitale a acestor grupuri vulnerabile, precum şi furnizarea de asistenţă utilizatorilor TIC pentru ca aceştia să dobândească abilităţi digitale, crescându-le astfel şansele pe piaţa forţei de muncă.

Printre cele mai recente proiecte ale ESPLAI se regăsesc acţiuni adresate câtorva dintre aceste grupuri:
–    Femei – egalitate de gen în accesul la TIC – suntem foarte activi în acest domeniu, desfăşurând activităţi ce au în centru subiecte legate de gen în sine, dar şi în combinaţie cu alţi factori, cum ar fi şomajul sau migraţia.
–    Deţinuţi – în 2009 am dezvoltat un program de alfabetizare digitală în 8 penitenciare din Spania.
–    Persoane în vârstă şi cu dizabilităţi – prin programul „Alfabetizare digitală accesibilă tuturor”, dezvoltăm o platformă de învăţare virtuală care să fie disponibilă tuturor persoanelor cu dizabilităţi.
–    Tineret – unul dintre programele noastre cele mai populare se bazează pe o filozofie de învăţare prin practică; în cadrul acestui program, tineri voluntari predau TIC adulţilor, după ce au fost formaţi temeinic în acest sens.
–    Mediul rural – prin dinamizarea telecentrelor rurale în toată Spania (procesul de transformare a unei structuri statice de date într-una dinamică).

După câţiva ani de activitate doar la nivel naţional, fundaţia ESPLAI a făcut progrese şi a început să se implice în proiecte internaţionale. În 2009, ESPLAI a primit finanţare europeană pentru trei proiecte diferite, coordonând două dintre ele:
1.    Programul Grundtvig numit „Îmbunătăţirea competenţelor cheie ale cetăţenilor în risc de excluziune de pe piaţa forţei de muncă” (KEYC4All), al cărui scop este promovarea dezvoltării competenţelor de bază cheie ale adulţilor slab calificaţi pentru a le îmbunătăţi şansa de a-şi găsi un loc de muncă, prin abordări alternative ale învăţării.
2.    Programul Leonardo „Formare profesională europeană pentru facilitatori de e-incluziune” (VET4e-i), al cărui scop este conceperea unui curriculum de formare pentru facilitatori de e-incluziune care să poată fi acreditat şi crearea unui mediu nou şi favorabil de „învăţare mixtă” inspirat din instrumentele Web 2.0.
3.    Am participat, ca parteneri, la un alt proiect Grundtvig numit „Modele inovatoare de integrare a muncii şi învăţării în penitenciarele de adulţi” (KEYS), al cărui scop este de a dezvolta modele inovatoare şi transferabile de combinare a muncii şi învăţării în penitenciare, pentru a îmbunătăţi oportunităţile educaţionale ale grupului marginalizat format din deţinuţi adulţi.
Aceste trei proiecte se derulează în prezent, iar la acestea mai putem adăuga încă două:
1.    Proiectul „Clic către Europa”, coordonat de o organizaţie din Serbia şi axat pe facilitarea schimbului de experienţe şi transferului de know-how şi bune practici de la organizaţii şi reţele profesioniste din UE active în domeniul e-incluziunii către organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai sectorului public şi privat din Serbia care lucrează în acelaşi domeniu.
2.    Cel mai recent proiect cu finanţare europeană anterior proiectului Learn2Teach (Învaţă să predai), „E-Scouts” („Cercetaşi virtuali”), care a fost demarat în ianuarie 2011.

În 2005, ESPLAI a iniţiat un nou proiect numit „CONECTA JOVEN”. ConectaJoven este un proiect de învăţare prin practică al cărui scop este dezvoltarea abilităţilor de formare ale tinerilor în ceea ce priveşte abilităţile digitale de bază şi promovarea participării acestora în societate. Este o acţiune de voluntariat care include formare, întâlniri şi monitorizare timp de trei până la şase luni, în colaborare cu organizaţii locale şi şcoli gimnaziale.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul nostru:
http://www.fundacionesplai.org/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *