Radovi U Toku. Serbia

This post is also available in: Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă, Romani, Sârbă

LOGO RADOVI U TOKU (1)Asociaţia Cetăţenilor „În desfăşurare” este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 2001 de un grup de tineri activişti sârbi care doreau să participe la schimbările din jurul lor. Toată lumea a contribuit la asociaţie cu propriul entuziasm şi experienţă, cunoştinţe, expertiză şi reţele. Asociaţia luptă contra injustiţiei şi amplifică noile voci ale activiştilor locali din Serbia pentru a promova, proteja şi respecta drepturile omului. Sarcina noastră este să fim aproape de cei mai slabi, promovând educaţia non-formală, drepturile omului, cultura în general şi cultura tinerilor în mod special şi cetăţenia activă. Suntem în slujba societăţii, căutând să o îmbunătăţim, să o facem mai umană şi incluzivă prin respectarea drepturilor omului.

Viziunea noastră este o societate pentru toţi, construită pe principiile universale ale drepturilor omului.

Asociaţia noastră activează în domeniul dezvoltării pentru a promova valorile păcii, toleranţei, interculturalismului şi a sensibiliza populaţia în vederea încurajării participării/cetăţeniei active şi abordărilor de jos în sus. Proiectele noastre se adresează celor săraci şi marginalizaţi, în mod special persoanelor rome, femeilor şi victimelor discriminării rasiale/etnice, precum şi tinerilor. Desfăşurăm activităţi pe tot teritoriul Serbiei, concentrându-ne asupra educaţiei non-formale, culturii, cunoştinţelor, considerate drept instrumente care pot contribui la dezvoltarea tinerilor, la prevenirea comportamentelor negative.

Asociaţia „În desfăşurare” face parte din următoarele reţele: Elsir Mundus, Fare Network, Social Innovation Europe, The International Platform on Sport & Development, The Platform for Intercultural Europe, InEurope 2020, Initiative for the social center şi WIP’s Network.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul nostru:
http://radutoku.wordpress.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *