cropped-Vet4Roma.png

O projektu

This post is also available in: English, French, Italian, Spanish, Romani, Romanian

cropped-Vet4Roma.png

O projektu “Medijacija za Rome”

Evropski projekat „Medijacija za Rome“ nastao je kao svojevrsna diskusija o tome šta je romska medijacija, sa ciljem analize i definisanja mogućnosti i potreba romskih medijatora. Cilj projekta jeste da razvije evropski romski medijatorski okvir kroz implementaciju VET sertifikata za romske medijatore. Ovaj VET sertifikat će ukazivati na romskog medijatora kao prepoznate i priznate profesije, definišući njegove mogućnosti i potrebe. U međuvremenu, on će osnažiti romsku zajednicu pružajući efikasni medijaciju u romskim zajednicama, kao i promovisanje profesionalnih medijatora.

Prvi korak obuhvata istraživanje (koje je u toku) profila profesionalnih medijatora i glavnih projekata medijacije koji su realizovani na nacionalnom i evropskom nivou, a ovi rezultati će biti  upotrebljeni za promovisanje sertifikovanog kurikuluma standardizovanog za sve države partnera projekta. Kada se to realizuje, „Medijacija za Rome“ će kreirati edukativni plan kroz platformu e-učenja koja će biti vidljiva u okviru pilot treninga u svakoj zemlji partnera projekta.

VET rešenje

Projekat „Medijacija za Rome“ će razviti profesionalni i sertifikovani kurikulum romske medijacije koji se zasniva na novim teorijskim metodama i metodama obuke. Glavni cilj projekta jeste da ponudi prirodnim medijatorima profesionalizovani i sertifikovani put u skladu sa Evropskim referentnim okvirom. Sertifikat će biti razvijen kroz saradnju svih partnera na projektu, koji će na taj način udružiti transkulturalni i kooperativni napor koji će rezultirati u uspostavljanju finalnog kurikuluma primenjivog u zemljama partnera. Obuka će ponuditi romskim medijatorima spektar veština i alata kojim će moći da od prirodnog medijatora postanu profesionalni medijatori u oblastima delovanja (zapošljavanje, zdravstvo, stanovanje i obrazovanje).

Izazovi

„Medijacija za Rome“ će promovisati sertifikovani kurikulum standardizovan za romske medijatore u svim zemljama partnera kroz obuku putem e-platforme. VET rešenje u vidu učenja i obuke putem e-platforme će unaprediti digitalnu pismenost Roma, kao jedne od najvažnijih kompetencija kako bi postali konkurentniji u tržišnoj ekonomiji i prilagoditi njihove veštine novim izazovima u medijaciji. Nadalje, putem pilot treninga „Medijacija za Rome“ će obučiti i sertifikovati direktno jednog nacionalnog referenta po zemlji partneru, koji će zauzvrat obuhvatiti najmanje 125 romskih medijatora u svakoj zemlji. Kroz ove strategije obuke treneri će obuhvatiti najmanje 1000 krajnjih korisnika iz organizacija uključenih u ovaj projekat.

Evropske vrednosti

„Medijacija za Rome“ je usklađen sa ciljevima EU Okvira za nacionalne strategije romske integracije do 2020. godine. Uz to, mi ćemo pokušati da podstaknemo mobilnost medijatora u različitim evropskim zemljama. Glavni cilj jeste da se stvori jaka socijalna mreže medijatora iz cele Evrope koja će promovisati kreiranje novih politike romske integracije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *