Category Archives: Događaji kulturološke promocije

Mediation4Roma Final Conference

final conference_1

 

 

 

 

 

 

 

Download the Meeting Agenda

Otvoreni sastanak o medijaciji u obrazovanju i treći sastanak Upravnog odbora u Temišvaru

IMG_4367U Temišvaru u Rumuniji je 21. aprila održan otvoreni sastanak posvećen razmatranju medijacije u oblasti obrazovanja i ulozi medijatora u školama. Tokom sastanka, conzorcijum projekta Medijacija među Romima i Romkinjama podsetio je javnost na važnost VET sertifikata u Evropi, naglašavajući značaj traženja podrške državnih centara za akreditaciju / licenciranje medijatora tokom sprovođenja njihove obuke.
Continue reading

Nove generacije Roma i proslava Svetskog dana Roma

iendoalrioNakon više od 20 godina medijacije između romske dece, njihovih porodica, škola i lokalnih samouprava, Katalonija je dobila mlade Rome koji su veoma dobro pripremljeni za nastavak obrazovanja posle onog koje je obavezno. Ovi mladi Romi preuzimaju inicijativu u tzv. komšijskim skupštinama stanara i lokalnim savetima kako bi pokazali šta danas znači biti Rom, kao i to kako se romska zajednica iz dana u dan suočava sa rasizmom, višestrukom diskriminacijom i izuzetno visokim stepenom siromaštva.

Continue reading

“Medija za Rome” na nacionalnoj TV

Pokrajinski javni servis RTV Vojvodine (www.rtv.rs) emitovao je 11. januara 2015. godine detaljan prilog o projektu “Medijacija za Rome” i sastanku konzorcijuma projekta u Novom Sadu u oktobru mesecu 2014. godine. Prilog je emitovan u emisiji Them Rromano, veoma značajnoj emisiji za romsku zajednicu u Srbiji.

Procenjuje se da je ovaj prilog video veoma veliki brjo gledalaca, ali je još značajnija činjenica da je ovaj prilog emitovan i na nacionalnom javnom servisu Srbije (www.rts.rs) što je omogućilo još veću gledanost priloga. Ovo je veliki uspeh za promociju našeg projekta i na to smo veoma ponosni.

U prilogu govore pokrajinska ombusdmana, Anuiko Muškinja Hajnrih, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašonović, i Pedro Agilera iz Fondacije ESPLAI.

Školski dan nenasilja i mira

descargaTim projekta “Medija za Rome” želi da podseti na Školski dan nenasilja i mira, kao važan događaj kojim izražavamo želju za eliminacijom rasizma, nasilja i diskriminacije u školama i društvu uopšte. Putem ove volonterske inicijative, apelujemo na sve škole, nevladine organizacije i druge institucije da učestvuju u ovoj akciji.
Mnoga romska deca se svakodnevno suočavaju sa stigmatizacijom i stereotipima u školama. Zalažemo se za stalno i kontinuirano obrazovanje, oslobođeno bilo kakvih predrasuda, puno harmonije, tolerancije, solidarnosti, poštovanja ljudskih prava, nenasilja i mira