Tag Archives: Evropa

Mediation4Roma Final Conference

final conference_1

 

 

 

 

 

 

 

Download the Meeting Agenda

Održana obuka interkulturalnih medijatora u Belgiji

Foto_belga_marie pichaultTrenerice i treneri CMGVRW-a održali su uspešnu obuku interkulturlanih medijatora u Briselu u Belgiji. Od 16. do 18. septembra obuka je okupila osobe različitog profila: pripadnice i pripadnike romske i tzv. putničke zajednice, medijatorke i medijatore koji se ovim pozivom bave volonterski, kao i one kojima je medijacija zanimanje. Raznolikost ove grupe pokazala se kao pravo bogatstvo tokom obuke i značajno je doprinela njenoj dinamici.

Continue reading

Obuka romskih medijatora u Pratu de Ljobergat u blizini Barselone

CEtYRpRW8AAOwF4 Prvi korak ka osmišljavanju Obuke za romske medijatore bio je organizovanje probnog seminara u El Pratu de Ljobergat 11. i 12. maja. Opštinsko veće El Prata de Ljobergat podržalo je ovaj događaj, pojašnjavajući postupak medijacije među Romima i Romkinjama koje je opštinska uprava već 25 godina primenjuje i razvija u delu grada pod imenom San Kozme. Continue reading

Otvoreni sastanak o medijaciji u obrazovanju i treći sastanak Upravnog odbora u Temišvaru

IMG_4367U Temišvaru u Rumuniji je 21. aprila održan otvoreni sastanak posvećen razmatranju medijacije u oblasti obrazovanja i ulozi medijatora u školama. Tokom sastanka, conzorcijum projekta Medijacija među Romima i Romkinjama podsetio je javnost na važnost VET sertifikata u Evropi, naglašavajući značaj traženja podrške državnih centara za akreditaciju / licenciranje medijatora tokom sprovođenja njihove obuke.
Continue reading

Nove generacije Roma i proslava Svetskog dana Roma

iendoalrioNakon više od 20 godina medijacije između romske dece, njihovih porodica, škola i lokalnih samouprava, Katalonija je dobila mlade Rome koji su veoma dobro pripremljeni za nastavak obrazovanja posle onog koje je obavezno. Ovi mladi Romi preuzimaju inicijativu u tzv. komšijskim skupštinama stanara i lokalnim savetima kako bi pokazali šta danas znači biti Rom, kao i to kako se romska zajednica iz dana u dan suočava sa rasizmom, višestrukom diskriminacijom i izuzetno visokim stepenom siromaštva.

Continue reading